HAJTÓMŰ NYELVISKOLA erőt ad át  Családias és rugalmas


Zöld ÚT

Akkreditált vizsganyelvek: angol, német, francia (B1, B2, C1-es vizsga csak Budapesten és Gödöllőn tehető/C)

Szaknyelv: gazdasági menedzsment, agrár és környezettudományi, műszaki

Általános információk a ZÖLD ÚT nyelvvizsgáról

A Zöld Út nyelvvizsga államilag elismert szakmai vizsga, minden intézmény köteles elfogadni. Az egyetemek belső szabályozása a szak képesítési követelményeit nem írhatja felül. Pl. Alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak, Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak, Kereskedelem és Marketing alapképzési szak, Emberi Erőforrások alapképzési szak, Pénzügy és Számviteli alapképzési szaknyelvi követelménye a következő: államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi vagy felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél.


ZÖLD ÚT vizsga felépítése:

Vizsgafeladatok

ALAPFOK (150 perc + kb. 15 perc + kb. 12 perc)

FÕ NYELVI KÉSZSÉG

SZÖVEGFAJTA, MÛFAJ

SZÖVEG HOSSZA

FELADAT / LEHETSÉGES FELADATTÍPUSOK

IDÕ

PONT-SZÁM

olvasott szöveg értése:

1 gazdasági vagy
mezőgazdasági vagy műszaki szöveg 
2 feladattal 

1 közös (környezet) szöveg 
2 feladattal

funkcionális, informatív, instruktív szakmai szövegek

(pl. újságcikk, beszámoló, szakmai tankönyv, kézikönyv, használati útmutató)

2 szöveg összesen:

800-900 szó

információ kerestetés, alcímek vagy tartalmi összefoglalók szövegrészekhez párosítása, rövid választ igénylő kérdések, igaz-hamis feladat, feleletválasztós feladat, információ transzfer, táblázatba jegyzetelés

90 perc

15 + 15

íráskészség

levél

100-120 szó

félhivatalos levél írása

15

közvetítés

instruktív, leíró

120-150 szó

fordítás magyarra szótárral

60 perc

10

beszédkészség

dialogikus beszéd

-

szakmai társalgás

12 perc

30

dialogikus beszéd

-

kétszereplős szituáció

monologikus + dialogikus beszéd

-

reália leírása (grafikon, táblázat)

beszédértés

1 gazdasági vagy
mezőgazdasági vagy műszaki szöveg

1 közös (környezet) szöveg

-

-

gépi hang alapján:
rövid választ igénylő kérdések, igaz-hamis feladat, felelet-választós feladat, információ transzfer, táblázatba jegyzetelés, elhangzott információ beazonosítása ("kipipálás"), hozzárendelés  

15 perc

15

KÖZÉPFOK (200 perc + kb. 18 perc + kb. 15 perc)

FÕ NYELVI KÉSZSÉG

SZÖVEGFAJTA, MÛFAJ

SZÖVEG HOSSZA

FELADAT / LEHETSÉGES FELADATTÍPUSOK

IDÕ

PONT-SZÁM

olvasott szöveg értése:

1 gazdasági illetve mezőgazdasági szöveg 
2 feladattal 

1 közös (környezet) szöveg 
2 feladattal

funkcionális, informatív, instruktív szakmai szövegek

(pl. újságcikk, beszámoló, szakmai tankönyv, kézikönyv, használati útmutató, szakirodalom, publicisztika)

2 szöveg összesen:

1000-1100 szó

alcímek vagy tartalmi összefoglalók szövegrészekhez párosítása, rövid választ igénylő kérdések, igaz-hamis feladat, feleletválasztós feladat, információ transzfer, táblázatba jegyzetelés

110 perc

15 + 10

íráskészség

levél

120-140 szó

félhivatalos levél írása

15

közvetítés

informatív szövegek

180-230 szó

fordítás magyarra szótárral

90 perc

15

beszédkészség

dialogikus beszéd

-

szakmai társalgás

15 perc

25

dialogikus beszéd

-

kétszereplős szituáció

monologikus

-

reália leírása, értelmezése (grafikon, táblázat)

beszédértés

1 gazdasági vagy
mezőgazdasági vagy műszaki szöveg

1 közös (környezet) szöveg

 

dialógus, ismertetés, hír, interjú, előadás

3,5-4,5 perc

gépi hang alapján:
rövid választ igénylő kérdések, igaz-hamis feladat, felelet-választós feladat, információ transzfer, táblázatba jegyzetelés, elhangzott információ beazonosítása ("kipipálás"), hozzárendelés

18 perc

20

FELSÕFOK (220 perc + kb. 20 perc + kb. 18 perc)

FÕ NYELVI KÉSZSÉG

SZÖVEGFAJTA, MÛFAJ

SZÖVEG HOSSZA

FELADAT / LEHETSÉGES FELADATTÍPUSOK

IDÕ

PONT-SZÁM

olvasott szöveg értése:

1 gazdasági illetve mezőgazdasági szöveg

2 feladattal 

1 közös (környezet) szöveg

2 feladattal

funkcionális, informatív, instruktív szakmai szövegek

(pl. újságcikk, beszámoló, szakmai tankönyv, kézikönyv, használati útmutató, szakirodalom, publicisztika)

2 szöveg összesen:

1200-1400 szó

alcímek vagy tartalmi összefoglalók szövegrészekhez párosítása, rövid választ igénylő kérdések, igaz-hamis feladat, feleletválasztós feladat, információ transzfer, táblázatba jegyzetelés, bekezdések kivett mondatainak visszaillesztése, tartalmi összefoglalók kiegészítése

130 perc

15 + 10

íráskészség

pályázati motivációs levél, olvasói levél, jelentés

160-180 szó

pályázati motivációs levél, olvasói levél, jelentés írása

15

közvetítés

szakmai újságcikk

330-380 szó

tömörítés célnyelvre szótárral

90 perc

15

beszédkészség

dialogikus beszéd

-

szakmai társalgás

18
perc

25

monologikus beszéd

-

prezentáció* szakmai témáról

dialogikus beszéd

-

prezentációt követő kérdések, vita a szakemberrel

beszédértés

1 gazdasági vagy
mezőgazdasági vagy műszaki szöveg

1 közös (környezet) szöveg

dialógus, ismertetés, hír, interjú, előadás

4,5-5,5 perc

gépi hang alapján: rövid választ igénylő kérdések, igaz-hamis feladat, felelet-választós feladat, információ transzfer, táblázatba jegyzetelés, elhangzott információ beazonosítása („kipipálás"), hozzárendelés

20 perc

20 

* Felsőfokú prezentáció: Az írásbeli vizsga időpontja előtt 3 héttel 3 prezentációs téma idegen nyelvű összefoglalóját el kell küldeni e-mailben a megadott nyomtatványon a jelentkezéskor kiválasztott vizsgahelynek. A prezentáció forrása nyelvi tankönyv és nem hiteles internetes forrás (pl. wikipedia) nem lehet. Internetes forrásmegjelölés esetén a pontos link szükséges. A minimum három, forrásként megjelölt anyagból önállóan összeállított, szemléltető anyagra épülő, kb. 8 perces előadást kell tartani projektor vagy írásvetítő felhasználásával. A témákból a vizsgán a jelölt húz. Amennyiben a prezentációs vázlatok határidőre nem érkeznek be, különeljárási díjat kell fizetni, és ha 2 héttel az írásbeli vizsga időpontja előtt sem érkezik meg az anyag, akkor a jelölt nem vizsgázhat, és a vizsgadíjat nem kaphatja vissza.