HAJTÓMŰ NYELVISKOLA erőt ad át  Családias és rugalmas


ITK

 

Az Origo Nyelvvizsgarendszeren belül számos nyelvből tehető akkreditált nyelvvizsga, alap-, közép- és felsőfokon: angol, arab, beás (cigány), cseh, dán, eszperantó, finn, francia, horvát, japán, kínai, lovári (cigány), német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb, svéd ,szlovák, szlovén, török és újgörög élő idegen nyelvekből, valamint latin és ógörög nyelvből lehet vizsgát tenni. Az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központban 2000 áprilisa óta tehető le államilag elismert, egynyelvű vizsga, jelenleg magyar és eszperantó nyelvből.

Az ELTE ITK általános nyelvi anyagú, kétnyelvű nyelvvizsgarendszere keretében jelenleg alap-, közép- és felsőfokon: angol, arab, beás (cigány), bolgár, cseh, dán, eszperantó, finn, francia, horvát, japán, kínai, lengyel, lovári (cigány), német, olasz, orosz, ruszin, román, spanyol, szerb, svéd, szlovák, szlovén, török, ukrán és újgörög élő idegen nyelvekből, valamint latin és ógörög nyelvből lehet vizsgát tenni.

 

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ Kft.-ben 2000 áprilisa óta tehető le államilag elismert, egynyelvű vizsga, jelenleg magyar és eszperantó nyelvből. A magyar és az eszperantó egynyelvű vizsgák rendszere és értékelése teljesen azonos, az almenüpontokban megtalálható magyar ill. eszperantó nyelven is. Vizsgaközpontunk  a Közös Európai Referenciakeretben (KER-ben) rögzített szempontokhoz igazodva dolgozta ki általános nyelvi anyagú, egynyelvű vizsgarendszerét, amelynek kifejlesztése során a nemzetközi vizsgarendszerek tanulmányozása mellett természetesen felhasználta saját, nemzetközileg is elismert kétnyelvű vizsgarendszerének több évtizedes tapasztalatait.

Az egynyelvű vizsga jelenleg az alábbi szintekre van akkreditálva:

 

B1 (alapfok, Threshold User)

-

államilag elismert nyelvvizsga

 

B2 (középfok, Independent User)

-

államilag elismert nyelvvizsga

 

C1 (felsőfok, Competent User)

-

államilag elismert nyelvvizsga


Vizsgatípusok

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ általános nyelvi anyagú, kétnyelvű vizsgákatszervez három szinten (alap-, közép- és felsőfok).

(Megjegyzés: Államilag elismert szakmai nyelvvizsgát jelenleg nem lehet tenni az ITK-ban.)

Az ITK nyelvvizsgarendszere moduláris jellegű, azaz az alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsga fokonként 3 típusban ('A','B' és 'C') tehető le.

 • Az 'A' típus mindhárom fokon azt jelenti, hogy a vizsgázó "beszédértés + beszédkészség"mérésére szolgáló feladatokból vizsgázik.
 • 'B' típus mindhárom fokon azt jelenti, hogy a vizsgázó "íráskészség + olvasott szöveg értése"mérésére szolgáló feladatokat old meg nyomtatott szótár segítségével, valamint közép- és felsőfokon 50 egységből álló nyelvtani, lexikai tesztet szótár nélkül.
 • 'C' típus mindhárom fokon azt jelenti, hogy a vizsgázó mind a négy készség (beszédértés, beszédkészség, íráskészség, olvasott szöveg értése) mérésére szolgáló feladatokat old meg. 

A vizsga mindegyik típusban és mindhárom fokon akkor sikeres, ha a jelölt a feladatokatlegalább 60%-os eredménnyel oldja meg. 60% alatti teljesítmény esetén az értesítőben a "nem felelt meg" minősítés szerepel.A vizsgák időtartama és időpontja

 • Az 'A' típusú vizsgák körülbelüli időtartama: 
  alapfokon 10 perc, középfokon 15 perc, felsőfokon 20 perc. A laborfeladat megoldására kb. 20 perc áll rendelkezésre.
 • 'B' típusú vizsgák időtartama: 
  alapfokon 1 óra; középfokon 3 és fél óra; felsőfokon 4 és fél óra, amelyből közép- és felsőfokon a teszt megoldására 30 perc jut.A nyelvvizsga menete

Az ITK nyelvvizsgáit szakképzett (és rendszeresen továbbképzett) vizsgáztatók bonyolítják le.

A nyelvvizsga két részből áll:

 • szóbeli vizsga, mely a beszédkészséget és beszédértési készségét méri (ennek része közép- és felsőfokon a beszéd értését mérő, gépi hang - audiókazetta - felhasználásával laborban külön lebonyolított írásbeli feladat is),
 • írásbeli vizsgából, mely az olvasott szöveg értését és az íráskészséget méri. A szóbeli vizsgátkét főből álló bizottság bonyolítja le (ellenőrzőként részt vehet az elnök-igazgató, a nyelvileg illetékes alelnök vagy fővizsgáztató).

Szóbeli vizsgákra a vizsgaközpontban és a vizsgahelyeken kerül sor. A szóbeli vizsga részét alkotó, de attól elkülönítve - feladatlap segítségével - lebonyolított "beszédértés" vizsgafeladat javítását egy harmadik, a szóbeli vizsga beszédkészséget mérő részében aktív szerepet nem játszó vizsgáztató látja el.

Írásbeli vizsgára évente tehát 5 alkalommal kerül sor, a vizsgaközpont által meghatározott módon és időpontban. E vizsgák lebonyolítása a központban és az éppen vizsgáztató vizsgahelyeken azonos időpontban történik. Az írásbeli vizsgán (a feleletválasztós teszt kivételével) minden feladat megoldásához lehet nyomtatott egy- vagy kétnyelvű szótárt használni. A feladatlapok szintenként eltérő színűek, fotót és grafikát tartalmazhatnak. Az autentikus vagy részben szerkesztett szövegek forrását a feladatlapok nem jelölik meg, de a vizsgaközpont nyilvántartja.Az államilag elismert általános kétnyelvű nyelvvizsgán elérhető pontszámok

Alapfok

'A' típus

60 pont

(minimum: 36)

 

'B' típus

100 pont

(minimum: 60)

Középfok

'A' típus

70 pont

(minimum: 42)

 

'B' típus

100 pont

(minimum: 60)

Felsőfok

'A' típus

85 pont

(minimum: 51)

 

'B' típus

100 pont

(minimum: 60)Vizsgaeredmények

A vizsga eredményei két részből, a szóbeli és az írásbeli vizsga részeredményeiből tevődnek össze. A szóbeli és az írásbeli vizsga együttesen az ún. komplex vagy 'C' típusú vizsga. Külön letehető a csak szóbeli ('A' típusú) vizsga, illetőleg a csak írásbeli ('B' típusú vizsga) is. A vizsga mind a 'C', mind pedig az 'A', illetve a 'B' típusú vizsga esetében akkor eredményes, ha a vizsgázó összesen 60 %-ot vagy annál többet teljesített. A vizsgaeredmény ennek megfelelően "A nyelvvizsgán megfelelt", illetve "A nyelvvizsgán nem felelt meg" lehet, valamint mellékelik a feladatonként részletezett pontszámot.

A vizsgázó vizsgájának eredményéről előzetes - nem hivatalos - tájékoztatást kaphat személyesen, a telefonos információs szolgálat vagy a szóbeli vizsgát követően kifüggesztett gyorslista útján, valamint az Interneten, a vizsgaközpont honlapján, oly módon, hogy a vizsgára való jelentkezéskor kapott személyes - titkos - kódját megadja.

A vizsgadolgozatok kijavítása és az adminisztrációs teendők elvégzése után, a vizsga időpontjától számított nyolc-tíz hét múlva a vizsgázó postai úton kapja meg az egyes készségekre lebontott részletes 'A', 'B' vagy 'C' típusú bizonyítványt, attól függően, hogy milyen vizsgára jelentkezett.