HAJTÓMŰ NYELVISKOLA erőt ad át  Családias és rugalmas


Geothe


A Goethe Institut a következő német nyelvvizsgákat kínálja:

Zertifikat Deutsch (ZD)

A vizsgázónak bizonyítania kell, hogy megbízható német köznyelvi alaptudássalrendelkezik, melynek segítségével minden fontos hétköznapi szituációban feltalálja magát. Ez azt jelenti, hogy a vizgázónak képesnek kell lennie arra, hogy megértsen egy, a mindennapi életből vett szituációról hallott szöveget és be kell tudnia kapcsolódni, illetve hozzászólni ahhoz. Ugyancsak képesnek kell lennie egyszerű tényállásokat szóban és írásban megfogalmazni, valamint mindennapi szövegeket megérteni.

A vizsga a Schweizerische Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), az Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) valamit a Weiterbildungs -Testsysteme GmbH, Frankfurt am Main (WBT) közös vizsgája.Zentrale Mittelstufeprüfung (ZMP)

A vizsgázó bizonyítja, hogy járatos a német nyelvű országokban beszélt irodalmi német nyelvben. Ez azt jelenti, hogy a vizsgázónak képesnek kell lennie szóban és írásban igényesebb témákban is kifejeznie magát és értenie kell középnehéz autentikus szövegeket.Zentrale Oberstufeprüfung (ZOP)

A vizsgázó bizonyítja, hogy a német nyelvű országokban beszélt irodalmi német nyelvet választékosan használni képes. Ez azt jelenti, hogy a vizsgázónak képesnek kell lennie nehéz autentikus szövegek megértésére, valamint kifejeznie magát szóban és írásban. A vizsga nehézségi foka a "Kleines Deutsches Sprachdiplom"-mal egyenlő és felmentést ad a németországi egyetemeken, főiskolákon, ill. Svájcban a német nyelvű főiskolákon a nyelvi felvételi vizsga alól.Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)

Nehézségi foka megfelel a "Zentrale Oberstufeprüfung"-énak. Ezen kívül a vizsgázó igazolja, hogy a német kultúráról ill. Németországról átfogó ismeretekkel rendelkezik
A müncheni Ludwig Maximilians Egyetemmel közös vizsga.Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)

A német, mint idegen nyelv legmagasabban kvalifikáló záróvizsgája. A vizsgázónak azt kell bizonyítania, hogy nyelvtudása csaknem anyanyelvi szintű
A müncheni Ludwig Maximilians Egyetemmel közös vizsga.Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

A vizsga tudásszintje megegyezik a "Zertifikat Deutsch" vizsgáéval, de kiegészül a szakszókinccsel, amit körülbelül 100-120 óra szakmai nyelvóra alatt lehet elsajátítani. A vizsgázónak bizonyítania kell, hogy a mindennapi munkahelyzetekben meg tudja értetni magát német nyelven szóban és írásban. Ez azt jelenti, hogy a vizsgázónak képesnek kell lennie egyszerű szövegek megértésére, illetve rutinszerű írások megfogalmazására, valamint hivatalos beszélgetésbe való bekapcsolódásra. 
A német "Volkshochschul-Verband"-dal közös vizsga.Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)

A nyelvtudásszintje megegyezik a "Zentrale Mittestufeprüfung" szintjével, szaknyelvi ismeretekkel kiegészülve, valamint szakmai ismeretekkel a gazdasági területről. A vizsgázó igazolja, hogy képes magát megértetni írásban és szóban szakmai, gazdasági tartalmakról magas szinten német nyelven. Ez azt jelenti, hogy a vizsgázó igényes szóbeli illetve írásos információkat német nyelven megért, valamint szakmai, gazdasági jellegű témákhoz német nyelven hozzáértően tud nyilatkozni írásban és szóban. A Német Kereskedelmi Kamarával való eggyüttműködés miatt ez a vizsga számos vállalatnál több országban ismert és elfogadott kvalifikációt nyújt.

A Deutsche Industrie und Handelstag (DIHT) és a Carl Duisberg Központokkal (CDC) együttműködve.Akkreditáció

A Zertifikat Deutsch (ZDállami középfokú nyelvvizsgaként elismert (akkreditált), amennyiben "sehr gut" illetve "gut" minősítésű és alapfokú vizsgaként, amennyiben "befriediegend" illetve "ausreichend" minősítésű.

A Zentrale Mittelstufeprüfung (ZMPállami felsőfokú nyelvvizsgaként elismert (akkreditált), amennyiben "sehr gut" illetve "gut" minősítésű és középfokú vizsgaként, amennyiben "befriediegend" illetve "ausreichend" minősítésű.