HAJTÓMŰ NYELVISKOLA erőt ad át  Családias és rugalmas


ECL

 

Akkreditált vizsganyelvek: angol, német (B1,B2,C1 szint/A,B,C)

Kiegészítő vizsga nélkül honosítással akkreditálható: olasz (B1,B2,C1 szint/A,B,C)

Kompetencia, vizsganyelvek

A "European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages" elnevezésből alkotott, "ECL" betűszóval jelölt nyelvvizsgák szakmai gondozását tagállamonként egy-egy neves egyetem, nyelviskola vállalta, amely végzi az általa képviselt nyelvből a vizsgatesztek összeállítását és a vizsgadolgozatok értékelését. A standardizálás során kidolgozott egységes elvek alapján angolból, németből, olaszból, spanyolból, magyarból, szlovákból, lengyelből, románból, bolgárból, csehből, oroszból, horvátból és szerbből tehető ECL nyelvvizsga. A vizsgarendszert és a vizsganyelvek közül az angolt, a németet és a magyart a NYAT akkreditálta, az összes többi ECL vizsganyelvből egyszerűsített, kiegészítő vizsga nélküli honosítással szerezhető meg az akkreditált bizonyítvány.

A vizsgák jellege

A vizsgafeladatok tartalmát és formáját a szakértők alapos vizsgálatok és speciális célcsoportokon történő kipróbálás után határozták meg. Az ECL nyelvvizsga azt méri, hogy a jelölt képes-e a különféle élethelyzetekben, a hivatással/foglalkozással összefüggő, illetve személyes/magánéleti szituációkban, szóban és írásban kommunikálni.

 

A vizsga értékelésének magyarázata:

Készségenként egységesen 25-25 pont szerezhető az ECL vizsgán, amely a 2008. decemberi vizsgákkal kezdődően akkor eredményes, ha a jelölt mind a szóbeli, mind az írásbeli vizsgán készségenként legalább 40%-ot elér, összességében pedig eléri mindkét vizsgán külön-külön a megszerezhető pontszám legalább 60%-át.

A mért készségek és pontértékük

 

Szóbeli vizsga

Nyers pontok

Hallott szöveg megértése

25 pont

Szóbeli kommunikáció

25 pont

Írásbeli vizsga

 

Írásbeli kommunikáció

25 pont

Olvasott szöveg megértése

25 pont

Elérhető maximum (2x50 pont):

100 pont

 

A készségekre kapott pontszámokat rendszerünk külön-külön százalékká alakítja át. Az írásbeli, valamint a szóbeli vizsga eredménye az adott vizsgát alkotó két készség százalékának átlaga.

VIZSGARÉSZEK

SZÓBELI VIZSGA

1. Szóbeli kommunikáció  (kb. 20 perc)

A jelöltek kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáznak.

Bemutatkozás (körülbelül 3-5 perc)
E résznek az a funkciója, hogy a vizsgázók feloldódjanak, ráhangolódjanak a vizsga-szituációra, ill. hogy a kérdező információkat szerezzen a vizsga további lefolytatásához. A vizsgának ezt a részét nem értékelik.

Irányított beszélgetés (5-8 perc)
A vizsgáztató kezdeményezi a beszélgetést, és a vizsgázókhoz intézett kérdéseken túl szorgalmazza a két vizsgázó közötti beszélgetést. Az értékelő és a vizsgáztató külön-külön értékeli a vizsgázók teljesítményét.

Önálló témakifejtés vizuális stimulus alapján (5-8 perc)
Az egyes témák kifejtéséhez irányítási szempontként 3-4 képből álló képmontázsok állnak rendelkezésre. Szükség esetén a vizsgáztató kérdésekkel segíti a vizsgázókat.

A szóbeli kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok:

 

 

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan)

0-5 pont

Szóbeliség (kiejtés és intonáció, a beszéd folyamatossága)

0-5 pont

Szókincs (terjedelme és használatának változatossága)

0-5 pont

Stílus (a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználat)

0-5 pont

Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)

0-5 pont

 

2. Hallott szöveg értése (időtartama a hangfelvétel hosszától függően változó)

A vizsgázónak felvételről elhangzó 2 szöveg kétszeri meghallgatása alapján a kapott feladatlapok helyes kitöltésével kell igazolnia, hogy képes megérteni a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű beszélt nyelvi szövegeket.

ÍRÁSBELI VIZSGA

1. Írásbeli kommunikáció

A jelöltnek két (megadott szószámú) fogalmazást kell irányítási szempontok szerint írnia. A fogalmazások megírásához nyomtatott szótár használható. Az értékelés szempontjai, ill. az elérhető pontszámok:

 

Nyelvhelyesség (alak- és mondattan)

0-5 pont

Írásbeliség (szövegtagolás és helyesírás)

0-5 pont

Szókincs (terjedelme és változatossága)

0-5 pont

Stílus (a fogalmazás műfajához és témájához igazodó nyelvhasználat)

0-5 pont

Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás)

0-5 pont

 

 

2. Olvasott szöveg értése (szintenként eltérő terjedelem az eltérő szószám miatt)

A vizsgázónak két (különféle típusú) szövegértési feladat helyes megoldásával kell igazolnia, hogy szótár nélkül képes a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű általános szöveg tartalmát megérteni