HAJTÓMŰ NYELVISKOLA erőt ad át  Családias és rugalmas


BME

A Budapesti Műszaki Egyetem (BME) által fémjelzett nyelvvizsgarendszer 2000 óta államilag elismert nyelvvizsga. Napjainkban az egyik legnépszerűbb nyelvizsgatípus a magyar kétnyelvű nyelvvizsgák körében. A kedvező árfekvésű nyelvvizsga a magyar tradícióknak megfelelően két (A=szóbeli és B=írásbeli
részből) áll.

A BME Nyelvvizsga a már a nagy múlttal és hírnévvel rendelkező Budapesti Műszaki Egyetem nyelvi tanszéke által kifejlesztett nyelvvizsgarendszer, mely
országszerte ismert és számos vizsgahellyel rendelkezik az ország egész területén. 2000 júliusától akkreditált a nyelvvizsgaközpont, (akkreditált= államilag elismert) melynek rendszerében évi öt vizsgaalkalommal lehet alap-, közép- és felsőfokon államilag elismert nyelvvizsgát tenni angol, francia, holland, német, olasz, orosz és spanyol nyelvből, valamint államilag elismert, általános egynyelvű vizsgát magyar, mint idegen nyelvből.

A vizsga szóbeli és írásbeli részből áll, melyek általában külön napokon kerülnek megrendezésre. A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az egyes részvizsgákon elérhető összpontszám min. 60%-át teljesítette. A vizsgáztatás szubjektív elemeit próbálják minden módon kiiktatni, sikerrel. A sikeres vizsgáról vagy részvizsgáról (írásbeli, ill. szóbeli) a vizsgázó államilag elismert általános kétnyelvű nyelvvizsga-bizonyítványt kap.


A Vizsgaközpontban lehetőség van arra is, hogy a vizsgázók már meglévő egynyelvű nyelvvizsga-bizonyítványukat kétnyelvűre egészítsék ki. A kiegészítő vizsga középfokon egy idegen nyelvű szöveg magyarra történő fordítását, felsőfokon pedig egy magyar nyelvű szöveg idegen nyelven való tömörítését tartalmazza. A BME Vizsgarendszeren belül az általános vizsgán túl műszaki és gazdasági vizsga is letehető.

Akik szívesen és jól fordítanak, ismerik a nyelvtani szabályokat és gondosan felkészültek a szóbeli témakörökből, nyugodtan választhatják ezt a típusú nyelvvizsgát. Az írásbeli vizsgára rengeteg anyagból lehet készülni és a vizsgaközpont is adott ki saját felkészítő könyvet. Könyvajánlónkban erről bővebben olvashatsz. A szóbeli vizsgán a vizsgázó két vizsgáztatóval beszélget illetve válaszol a feltett kérdésekre. Általános témákat adnak mind a beszélgetésnél, mind a képnél. A szituáció életszerű, bármikor találkozhatunk hasonló helyzetekkel a valós életben is.

 

ÁLTALÁNOS EGYNYELVŰ

A BME Nyelvvizsgaközpont 2013-ban a már megszokott általános kétnyelvű vizsgái mellett bevezette az általános egynyelvű vizsgalehetőséget.

A nyelvvizsgákat három szinten lehet letenni:

B1 – alapfok
B2 – középfok
C1 – felsőfok
A három szinten 5 nyelvből lehet nyelvvizsgát tenni:

angol, német, olasz, spanyol, francia
A nyelvvizsga akkor sikeres, ha az elérhető összpontszám legalább 60%-át teljesíted úgy, hogy emellett valamennyi készségnél (szóbelinél beszédkészség és hallás utáni értés, írásbelinél íráskészség, olvasott szöveg értése) a maximális pontszám legalább 40%-át is eléred.


A BME általános EGYNYELVŰ nyelvvizsgák tartalma

ALAPFOK (B1)

Feladat típusa

Feladatok  száma

Idő

Max.
pont-
szám

Teljesítési minimum 
40 %

A vizsga sikeres 
60%-tól

szóbeli

Beszédkészség

személyes beszélgetés

5 - 6 kérdés

kb.

15 perc

45

18 pont

54 pont

beszélgetés kép/ek alapján

5 – 6 gond. egység

szituációs feladat

1 rövid szituáció

Hallott szöveg értése

jegyzetkészítés

10 címszó

kb.

20 perc

25

18 pont

igaz-hamis – választásos feladat

10 állítás

20

írásbeli

Íráskészség

Irányított fogalmazás

4 szempont

85

perc

30

12 pont

36 pont

Olvasott szöveg értése

szituációk+szövegek összekapcsolása

5 összekapcsolás

10

12 pont

kérdésekre rövid válasz

10 kérdés

20

Az írásbeli részvizsga valamennyi feladatához nyomtatott szótár használható

 

KÖZÉPFOK (B2)

Feladat típusa

Feladatok száma

Idő

Max.
pont-

szám

Teljesítési minimum 
40 %

A vizsga sikeres 
60%-tól

szóbeli

Beszédkészség

személyes beszélgetés

6 - 7 kérdés

kb.

15 perc

60

24 pont

72 pont

önálló témakifejtés kép/ek alapján

5 – 6 gond. egység

szituációs feladat

1 rövid szituáció

Hallott szöveg értése

jegyzetkészítés

10 címszó

kb.

20 perc

30

24 pont

igaz-hamis – választásos feladat

10 állítás

30

írásbeli

Íráskészség

Irányított fogalmazás

4 szempont

130

perc

35

14 pont

42 pont

Olvasott szöveg értése

szövegrészek összekapcsolása

5 összekapcsolás

5

14 pont

kérdésekre rövid válasz

10 kérdés

20

lyukas szöveg kiegészítése menüből

10 kiegészítés

10

Az írásbeli részvizsga valamennyi feladatához nyomtatott szótár használható

 

FELSŐFOK (C1)

Feladat típusa

Feladatok száma

Idő

Max.
pont-

szám

Teljesítési minimum 
40 %

A vizsga sikeres 
60%-tól

szóbeli

Beszédkészség

személyes beszélgetés

6 - 8 kérdés

kb.

20 perc

75

30 pont

81 pont

önálló témakifejtés kép/ek alapján

egy téma

szituációs feladat

1 rövid szituáció

Hallott szöveg értése

jegyzetkészítés

10 címszó

kb.

30 perc

40

24 pont

igaz-hamis – választásos feladat

10 állítás

20

írásbeli

Íráskészség

irányított fogalmazás

4 szempont

150

perc

45

18 pont

51 pont

Olvasott szöveg értése

szövegrészek összekapcsolása

10 összekapcsolás

10

16 pont

kérdésekre rövid válasz

10 kérdés

20

lyukas szöveg önálló kiegészítése

10 kiegészítés

10

Az írásbeli részvizsga valamennyi feladatához nyomtatott szótár használható