HAJTÓMŰ NYELVISKOLA erőt ad át  Családias és rugalmas


BGF

Akkreditált vizsganyelvek: angol, német (B2 szint/A, B, C)

Szakirány: üzleti, idegenforgalmi

Általános információk:

A vizsgarendszer államilag elismert, kétnyelvű gazdasági szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé a Közös Európai Referenciakeret (KER) követelményeihez illesztett szinteken.

 

Vizsgafeladatok leírása

Az írásbeli és beszédértés részvizsgák mindhárom szintet tekintve egy napon, egymás után kerülnek megrendezésre. Ezen részvizsgák előtt regisztráció történik, mely létszámtól függően 10-25 percet vehet igénybe.

Az írásbeli részvizsgákon az egy időben kiosztott feladatok esetében a vizsgázó az adott részfeladatok megoldására adott összidőn belül szabadon gazdálkodhat idejével. Az írásbeli részvizsgán szótár – mely egy- vagy kétnyelvű általános (!) szótár lehet, amelyben kizárólag szavak és szócikkek szerepelnek, egyéb oktatói anyagok (pl. mintalevelek, nyelvtani magyarázatok) nem – az alapfokú „írásfeladat”, a középfokú „szakmai szöveg írása közvetítéssel”, valamint a felsőfokú „szövegírás adott szituációban” és „magyar szöveg tömörítése célnyelven” feladatok megoldásánál használható. A beszédértés és szóbeli részvizsgán szótár egyik szinten sem használható.

ALAPFOK

Írásbeli

 

 

1. olvasott szöveg értése:

 20 pont

 40 perc

Két, összesen 1500-1800 n terjedelmű idegen nyelvű szöveg alapján a vizsgázó a szöveg megértését ellenőrző feladatokat old meg idegen nyelven.

   

2. nyelvismereti teszt:

20 pont

30 perc

Ez a részfeladat a szakmai nyelvhasználat során szükséges alapszókincs, nyelvhelyesség, mondatszerkesztési eljárások ismeretét ellenőrzi különböző típusú feladatokkal.

   

3. írásfeladat:

10 pont

20 perc

Magyar nyelven kapott információk alapján a vizsgázó idegen nyelvű szöveget alkot (pl. feljegyzést készít). Általános egy- vagy kétnyelvű szótár segítségét igénybe veheti, amelyben kizárólag szavak és szócikkek szerepelnek (egyéb oktatói anyagokat, pl. mintaleveleket, nyelvtani magyarázatokat nem tartalmazhat).

   

Az írásbeli részvizsga összideje 1 óra 30 perc.

Írásbeli típus esetén összesen 50 pont szerezhető.

Beszédértés

 

Hallott szöveg értése

20 pont

30 perc

A vizsgázó 3-4 perc összterjedelmű szöveg(ek)et hallgat meg kétszer hangfelvételről. A szövegek meghallgatása előtt a vizsgázó átnézi a kiadott feladatlapot, első hallgatás közben kitölti, másodszori hallgatáskor ellenőrzi munkáját, majd a válaszokat a megoldólapra írja.

   

Szóbeli

1. szabad beszélgetés:

20 pont

 

Beszélgetés a vizsgáztatóval a vizsgázó mindennapi élethelyzeteivel kapcsolatban, különös tekintettel munkakörére, munkahelyi tevékenységére.

   

2. irányított beszélgetés (szituáció):

20 pont

 

Szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval a feladatlapon megkapott magyar nyelvű szituáció alapján.

   

3. dokumentum ismertetése:

10 pont

 

Idegen nyelvű dokumentum funkciójának és tartalmának ismertetése magyar nyelven.

   

 

 

 

A szóbeli részvizsga ideje 15 perc, felkészülési idő 15 perc.

Szóbeli típus esetén összesen 70 pont szerezhető.

Komplex típus esetén összesen 120 pont szerezhető.

KÖZÉPFOK

Írásbeli

 

 

1. olvasott szöveg értése:

20 pont

 45 perc

A vizsgázó 2 autentikus, 3600-4000 n összterjedelmű célnyelvű szakmai szöveg alapján a szövegértést ellenőrző feladatokat old meg.

   

2. nyelvismereti teszt:

20 pont

 35 perc

A vizsgázó tesztfeladatokat old meg, melyek a szakmai szókincs és a nyelvhelyesség ellenőrzését szolgálják.

   

3. szakmai szöveg írása közvetítéssel:

20 pont

 50 perc

A vizsgázó magyar nyelven megadott szempontok alapján 150-180 szavas célnyelvű szöveget (pl. üzleti levél, e-mail, jelentés, feljegyzés, brosúra) készít. A szöveg hosszába adatok (pl. név, címzés, dátum) nem számítanak bele. Általános egy- vagy kétnyelvű szótár segítségét igénybe veheti, amelyben kizárólag szavak és szócikkek szerepelnek (egyéb oktatói anyagokat, pl. mintaleveleket, nyelvtani magyarázatokat nem tartalmazhat). 

   

Az írásbeli részvizsga összideje 2 óra 20 perc.

Írásbeli típus esetén összesen 60 pont szerezhető.

Beszédértés

 

Hallott szöveg értése

20 pont

30 perc

A vizsgázó anyanyelvi beszélők által előadott, 4-5 perc összterjedelmű 2 szöveget hallgat meg kétszer hangfelvételről. A szövegek meghallgatása előtt a vizsgázó átnézi a kiadott feladatlapot, első hallgatás közben kitölti, másodszori hallgatáskor ellenőrzi munkáját, majd a válaszokat a megoldólapra írja.

   

Szóbeli

1. szakmai jellegű szabad beszélgetés:

20 pont

 

A vizsgáztató kérdéseket tesz fel a vizsgázó szakmai hátterével, tanulmányaival, munkakörével, távlati terveivel kapcsolatban.

   

2. írott szakmai szöveg ismertetése magyar nyelven:

10 pont

 

A vizsgázó célnyelvű szakmai tárgyú újságcikket vagy egyéb autentikus írott szöveget ismertet magyar nyelven. Nem feladat a szöveg szó szerinti fordítása, de kijelölt részek részletesebb értelmezését is kérhetik a vizsgáztatók.

   

3. önálló beszédprodukció:

20 pont

 

A vizsgázó két, célnyelven megadott szakmai jellegű téma közül választ egyet, amelyről összefüggően beszél 2-3 percet (leírás, összehasonlítás, vélemény, indoklás).

   

4. szituációs társalgás reália segítségével:

20 pont

 

A vizsgázó célnyelven megadott szakmai szituációt old meg a vizsgáztatóval folytatott szerepjátékban.

   

A szóbeli részvizsga ideje 20 perc, felkészülési idő 20 perc.

Szóbeli típus esetén összesen 90 pont szerezhető.

Komplex típus esetén összesen 150 pont szerezhető.

FELSŐFOK

Írásbeli

 

 

1. olvasott szöveg értése:

20 pont

 60 perc

A vizsgázó kettő, összesen 5600-6000 n összterjedelmű célnyelvű szöveg alapján a szövegértést ellenőrző feladatokat old meg, felismerve az összefüggéseket, a fő- és részinformációkat, illetve a mögöttes jelentéseket.

   

2. szövegírás adott szituációban:

20 pont

 50 perc

A vizsgázó az idegen nyelvű utasítás alapján 180-220 szó terjedelmű, a szakmára jellemző szöveget (levelet, feljegyzést, pályázatot, jelentést stb.) ír. Egy- vagy kétnyelvű nyomtatott általános szótár használható, amelyben kizárólag szavak és szócikkek szerepelnek (egyéb oktatói anyagokat, pl. mintaleveleket, nyelvtani magyarázatokat nem tartalmazhat).

   

3. magyar szöveg tömörítése célnyelven:

20 pont

 60 perc

A vizsgázó 2500-3000 n hosszúságú magyar nyelvű, autentikus szakmai szöveg tartalmáról kb. 200 szó terjedelmű célnyelvű szöveget készít, melyben közvetíti a tartalom lényeges elemeit, és követi az eredeti szöveg műfaját, stílusát. Egy- vagy kétnyelvű nyomtatott általános szótár használható, amelyben kizárólag szavak és szócikkek szerepelnek (egyéb oktatói anyagokat, pl. mintaleveleket, nyelvtani magyarázatokat nem tartalmazhat).

   

Az írásbeli részvizsga összideje 3 óra.

Írásbeli típus esetén összesen 60 pont szerezhető.

Beszédértés

 

Hallott szöveg értése

20 pont

40 perc

A vizsgázó 6-7 perc összterjedelmű, 2 autentikus idegen nyelvű szakmai szöveg hangfelvételét hallgatja meg kétszer. A szövegek meghallgatása előtt a vizsgázó átnézi a kiadott feladatlapot, első hallgatás közben kitölti, másodszori hallgatáskor ellenőrzi munkáját, majd a válaszokat a megoldólapra írja.

   

Szóbeli

1. prezentáció:

20 pont

 

A vizsgázó két témakör közül választ, és legfeljebb 5 perces felépített előadásban kifejti a választott szakmai témát.

   

2. dokumentum értelmezése:

20 pont

 

A vizsgázó hiteles szakmai dokumentumo(ka)t (grafikont, táblázatot, ábrát) értelmez önállóan és helyez tágabb szakmai összefüggésbe. Az értelmezés során szakmai beszélgetés keretében válaszol a vizsgáztató kérdéseire is.

   

3. szakmai tárgyalás:

20 pont

 

A vizsgázó a feladatlapon célnyelven megadott tárgyalási szituációt oldja meg a vizsgáztatóval folytatott szakmai párbeszédben.

   

4. írott szakmai szöveg ismertetése magyar nyelven:

10 pont

 

A vizsgázó 800-1000 n terjedelmű célnyelvű szakmai szöveg tartalmát fordítja le magyar nyelvre.

   

A szóbeli részvizsga ideje 30 perc, felkészülési idő 30 perc.

Szóbeli típus esetén összesen 90 pont szerezhető.

Komplex típus esetén összesen 150 pont szerezhető.